Zasady dofinansowania

Co można zyskać dzięki programowi?

 • do 3000

  wsparcia na zakup auta używanego (wiek auta do lat 4; tylko dla osoby z niepełnosprawnością, która jest kierowcą i posiada prawo jazdy)

 • do 6000

  dodatkowego wsparcia finansowego na zakup nowego samochodu (tylko dla osoby z niepełnosprawnością, która jest kierowcą i posiada prawo jazdy)

 • do 6000

  na specjalistyczną adaptację pojazdu do indywidualnego typu dysfunkcji kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością (auta nowe i używane)

 • do 1600

  na dofinansowanie kosztów kursu nauki jazdy dla kursanta z niepełnosprawnością

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE?

Zakup samochodu
 

Specjalistyczna adaptacja
(dostosowanie pojazdu)

Osoby o orzeczonej niepełnosprawności narządów ruchu, które są kierowcami i posiadają prawo jazdy

mogą ubiegać sięmogą ubiegać się

Firmy kupujące samochody dla pracownika o orzeczonej niepełnosprawności

nie mogą ubiegać sięmogą ubiegać się

Jednostki Budżetowe lub Organizacje Pożytku Publicznego kupujące samochód do przewozu osób z niepełnosprawnością

nie mogą ubiegać sięmogą ubiegać się

Szkoły Nauki Jazdy kupujące samochód do prowadzenia kursów dla osób z niepełnosprawnością

nie mogą ubiegać sięmogą ubiegać się

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością eksploatujący samochód do transportu osoby na wózku inwalidzkim

nie mogą ubiegać sięmogą ubiegać się

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE?

Zakup samochodu

 • Osoby o orzeczonej niepełnosprawności narządów ruchu, które są kierowcami i posiadają prawo jazdy

Specjalistyczna adaptacja
(dostosowanie pojazdu)

 • Osoby o orzeczonej niepełnosprawności narządów ruchu, które są kierowcami i posiadają prawo jazdy
 • Firmy kupujące samochody dla pracownika o orzeczonej niepełnosprawności
 • Jednostki Budżetowe lub Organizacje Pożytku Publicznego kupujące samochód do przewozu osób z niepełnosprawnością
 • Szkoły Nauki Jazdy kupujące samochód do prowadzenia kursów dla osób z niepełnosprawnością
 • Opiekunowie osób z niepełnosprawnością eksploatujący samochód do transportu osoby na wózku inwalidzkim

KROK PO KROKU

 1. Wypełnij odpowiedni wniosek o dofinansowanie kupna samochodu lub technicznego przystosowania go do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością

 2. Dołącz do wniosku załączniki:

  • Orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności (dotyczy kierowców lub pasażerów z niepełnosprawnością)
  • Kopię faktury za wykonaną już adaptację techniczną pojazdu
  • Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy finansowej na ten cel z innych źródeł
 3. Wypełniony wniosek i załączniki wyślij na adres:

  Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom - SPiNKa
  ul. Jagiellońska 55
  03-301 Warszawa (budynek nr 5)
  info@spinka.org.pl
 4. O przyznaniu dofinansowania lub jego braku powiadomimy Cię telefonicznie, mailowo lub listownie najpóźniej do 14 dni od momentu wpłynięcia wniosku.

Więcej informacji o dofinansowaniu: samochodu, jego adaptacji oraz kursu nauki jazdy na stronie: Sprawdź na spinka.org.pl »

Oferta PSA Finance

W ramach programu Peugeot bez Barier, osoby z niepełnosprawnością mogą także skorzystać z atrakcyjnych promocji finansowych:

 • Pożyczka Komfort
 • Leasing od 101%
Dowiedz się więcej »

Dealerzy biorący udział w programie:


Znajdź dealera i dowiedz się więcej »