Program Peugeot bez Barier


Program Peugeot bez Barier od 2011 roku pomaga osiągnąć niezależność w zakresie codziennej mobilności, transportu i podróżowania. W ramach programu osoby z niepełnosprawnościami lub ich opiekunowie mogą na preferencyjnych warunkach kupić samochód i zaadaptować go tak, aby spełniał ich potrzeby i był w pełni funkcjonalny.

Dzięki stałej współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa uczestnicy programu mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe na zakup i przystosowanie wymarzonego samochodu oraz profesjonalny dostęp do sieci usług motoryzacyjnych, takich jak: nauka jazdy, specjalistyczna adaptacja pojazdów oraz organizacja zakupu samochodów nowych i używanych.

Od 2012 roku partnerem programu jest Fundacja Integracja, pomysłodawca m.in. cyklu publikacji w dwumiesięczniku „Integracja”, dotyczących kierowców z niepełnosprawnością. W 2013 roku Fundacja Integracja nagrodziła program Peugeot bez Barier i przyznała Peugeot Polska Medal Przyjaciela Integracji.

Rozumiejąc niezwykłą wagę jaką dla osób z niepełnosprawnością reprezentuje samochód, który zapewnia im powrót do aktywnego życia i niezależności, firma Peugeot Polska postanowiła pójść o krok dalej i zaangażowała się w bezprecedensowy w Polsce projekt adaptacji samochodu dla osoby z czterokończynowym porażeniem. Projekt powstał na potrzeby konkretnej osoby – Mateusza Puszkarskiego, ale od początku jego podstawowym założeniem było promowanie rozwiązania mogącego zmienić życie również tych osób, które dotknięte są niepełnosprawnością w stopniu, który wydaje się uniemożliwiać im zostanie kierowcą. W myśl idei Peugeot bez Barier marka postanowiła udowodnić, że jest to jednak możliwe. W projekt od początku zaangażowały się Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom (SPiNKa) oraz Fundacja Integracja. Pierwszym etapem projektu było ufundowanie przez Peugeot Polska samochodu bazowego – Peugeot Partnera. Kolejnym - sfinansowanie skomplikowanej adaptacji, której koszt znacznie przekracza 200 tys. złotych. Adaptacja pojazdu została sfinansowana przede wszystkim z funduszu prewencyjnego PZU, ale także środków fundacji PKO Banku Polskiego, zbiórki charytatywnej fundacji K40, darowizn firm i osób prywatnych. Mateusz Puszkarski będzie pierwszym w Polsce kierowcą z tak zaawansowaną niepełnosprawnością, który będzie poruszał się samodzielnie po polskich drogach.

Sprawdź zasady dofinansowania »

Partnerzy główni Peugeot bez Barier

Fundacja integracja - przejdź do serwisu fundacji

Fundacja Integracja to ogólnopolska organizacja pozarządowa, aktywnie działająca na rzecz osób z niepełnosprawością. Powstała w 1997 roku z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, twórcy i redaktora naczelnego magazynu „Integracja”. Fundacja Integracja poprzez podejmowane działania udowadnia, że niepełnosprawność to normalność, a osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności – tak samo jak osoby pełnosprawne – mają pasje, talenty, mogą zakładać rodziny i mieć dobrą pracę.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom - przejdź do serwisu stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – SPiNKa od 2006 roku działa na rzecz stworzenia profesjonalnego rynku usług motoryzacyjnych dla środowiska kierowców i pasażerów z niepełnosprawnością. Jego misją jest reprezentowanie potrzeb motoryzacyjnych środowiska osób z niepełnosprawnością i tworzenie warunków do podwyższania poziomu mobilności indywidualnej, co pozwoli na zwiększenie szans na większą aktywność zawodową i społeczną oraz integrowanie środowiska kierowców.

Samochody

Program Peugeot bez Barier oferuje szeroką gamę modeli, które mogą być adaptowane w zależności od indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Dealerzy biorący udział w programie:


Znajdź dealera i dowiedz się więcej »